08-08-2023

Ondanks netcongestie kunt u uw bedrijf verduurzamen bij PSE Energy

Steeds vaker komt zonne-energie in het nieuws in relatie tot een overvol stroomnet. Bedrijven moeten wachten op een netaansluiting, waardoor zij hun verduurzamingswensen moeten uitstellen.
Wachten totdat de netbeheerder het stroomnet heeft aangepast is volgens PSE-Energy onnodig. Er zijn diverse mogelijkheden om, ondanks netcongestie, toch zonnepanelen te kunnen plaatsen. Waardoor ondernemers hun bedrijf toch kunnen verduurzamen en zij versneld bijdragen aan een schonere en klimaat neutrale wereld.  

 

Wat is netcongestie?

Het elektriciteitsnet is overbelast, wat 'netcongestie' wordt genoemd. Met netcapaciteit of transportcapaciteit geven we aan hoeveel elektriciteit er door een net getransporteerd kan worden. Op verschillende plekken in Nederland is er onvoldoende netcapaciteit beschikbaar. Daardoor worden nieuwe zonne-energieprojecten niet altijd direct aangesloten. Dit leidt tot beperkte aansluiting van nieuwe en bestaande zonne-energieprojecten. Het is de taak van netbeheerders om de capaciteit van het stroomnetwerk te vergroten. Hoewel netbeheerders werken aan verbeteringen, zullen veel bedrijven nog steeds moeten wachten op een volledige netaansluiting. Veel bedrijven kunnen hierdoor hun zelf opgewekte energie niet terugleveren aan het stroomnet.

 

Wachten op een volledige aansluiting of toch versneld verduurzamen?

Een betere netinpassing is vaak de oplossing voor netcongestie. Door de lange wachttijd en ook vaak door eventuele afwijzing van de netbeheerder om te verzwaren zijn er andere mogelijkheden om toch panelen te plaatsen. PSE-Energy helpt u hierbij.

  1. Dynamische vermogensregeling

Een dynamische vermogensregeling voor zonnepanelen is een systeem dat de energieproductie van zonnepanelen aanpast aan de vraag. Klanten hebben dit nodig om hun energie-efficiëntie te verhogen, het elektriciteitsnet te stabiliseren en kosten te besparen. Geavanceerde technologieën, zoals slimme meters en sensoren bewaken de zonne-energie- output. Op basis van de actuele vraag naar elektriciteit regelt het systeem de opwekking van de zonnepanelen. Hierdoor kunt u optimaal profiteren van de opgewekte energie en overtollige energie terugleveren aan het net, waardoor de efficiëntie en duurzaamheid van het zonne-energiesysteem worden gemaximaliseerd. De afbeelding onderaan dit nieuwsartikel illustreert schematisch de technische werking van de dynamische vermogensregeling.

“De dynamische vermogensregeling is een uitkomst voor een overvol stroomnet. Het zorgt dat teruglevering tijdelijk kan worden geminimaliseerd, terwijl de energie voor uw bedrijf gewoon wordt opgewekt. Ideaal om later te combineren met een batterij.”

René Dohmen -Directeur PSE-Energy

  1. Batterij

Een batterij is de ideale oplossing voor bedrijven die zonnepanelen willen installeren in gebieden met netcongestie. Het batterijsysteem slaat overtollige zonne-energie op, waardoor bedrijven de energie later kunnen gebruiken wanneer het net overbelast is, en biedt hen zo de mogelijkheid om onafhankelijk te opereren van de netcapaciteit. Door gebruik te maken van batterijopslag kunnen bedrijven niet alleen hun duurzaamheidsdoelstellingen bereiken en kosten besparen, maar ook een belangrijke rol spelen in het stabiliseren van het lokale elektriciteitsnet en bijdragen aan de overgang naar een meer gedecentraliseerd energiesysteem.

  1. Oost-West installatie

Een zuid-opstelling van zonnepanelen kent een groot piekvermogen midden op de dag. Dat zorgt ervoor dat een bedrijf tijdens de middagpiek veel energie moet terugleveren, terwijl je aan het begin en einde van de dag energie moet inkopen. Een oost-west opstelling kent een kleinere piek in de ochtend en aan het einde van de dag. Deze opstelling stelt een bedrijf in staat om nagenoeg geen energie meer in te kopen, aangezien de opgewekte energie beter verdeeld is over de dag.

  1. Bedrijfsprocessen afstemmen op piekvermogen

Een verandering in verbruiksgedrag kan ervoor zorgen dat er minder energie wordt teruggeleverd aan het net. Zo kunnen grote verbruikers ingeschakeld worden tijdens de piekuren van de dag. Het is dan raadzaam om op zonnige dagen meer grote verbruikers in te schakelen dan op minder zonnige dagen.

Is uw hoofdaansluiting niet toereikend genoeg voor het installeren van zonnepanelen? PSE-Energy zal samen met u bekijken welke stappen passend zijn om toch op korte termijn te kunnen starten met het opwekken van uw eigen zonne-energie.

Wilt u meer hierover weten?

Mail ons: info@pse-energy.com
Of bel ons: 0800 – 555 77 55

Klik hier om de schematische tekening van de dynamische vermogensregeling te bekijken.