12-09-2023

Waar moet een bedrijf rekening mee houden bij de aanschaf van laadpalen?

Vanaf 2030 dient het wagenpark van bedrijven volledig elektrisch te zijn. In 2027 zijn de allereerste zakelijke voertuigen met een verbrandingsmotor al niet meer welkom. Waarschijnlijk zal het in het begin gaan om de lichtere bedrijfswagens tot 3.500 kilo, daarna zijn ook de andere bedrijfswagens aan de beurt tot er in 2030 alléén nog elektrische zakelijke voertuigen zijn.

Het is met die reden belangrijk om vooruit te kijken en een beoordeling te maken van de mogelijke uitgaven voor uw wagenpark. Dit omvat niet alleen de aanschaf van nieuwe EV-auto’s, maar ook de aanschaf en kosten van het laden van uw nieuwe elektrische wagenpark.

 

 

Waar moet een bedrijf op letten bij het aanschaffen van laadpalen?

Er zijn verschillende zaken waarbij u rekening moet houden bij de aanschaf van laadpalen:

  1. Laadvermogen en capaciteit

Het vermogen van de laadpalen moet voldoende zijn om de elektrische voertuigen van het bedrijf efficiënt op te laden zonder vertragingen. Leidend daarin is de hoofdaansluiting van het bedrijfspand. Deze bepaald namelijk welk maximaal outputvermogen de laadpaal kan leveren en hoeveel laadpalen er geplaatst kunnen worden.
Daarnaast is het verstandig een afweging te maken hoe snel de bedrijfswagens volgeladen dienen te worden. Bedrijfsauto’s kunnen in de praktijk gerust 4 uur laden. Als deze tijd er niet is kan PSE-Energy ook gelijkspanningsladers plaatsen (DC-laders). Deze DC-laders kunnen uw auto al in 25 minuten volledig vol laden. Dit vraagt meestal wel om een verzwaring van de hoofdaansluiting.

 

  1. Prijs in verhouding tot technische aspecten

Laadpalen die verder van de meterkast af geplaatst worden hebben meer kabel en- leidingwerk nodig. Daarnaast dienen er meer graafwerkzaamheden plaats te vinden. Hierdoor kan de installatieprijs van de laadpalen oplopen. Het plaatsen van laadpalen op  parkeervakken die dichtbij de meterkast van het bedrijfspand zitten, drukt de prijs.
Ook het bevestigingstype van de laadpaal kan invloed hebben op het prijskaartje van een laadpaal. Muurbevestiging is in de regel goedkoper dan een paalbevestiging. Bij paalbevestiging dient de paal met een betonsokkel in de grond te worden gegraven. Daarbovenop komt dan een paal waarop de laadunit wordt bevestigd. Bij een muurbevestiging wordt de laadunit met bouten aan de muur bevestigd. Dit heeft aanzienlijk minder materiaal- en montagekosten dan een paalbevestiging.

 

  1. Software en connectiviteit

Laadpalen dienen te zijn uitgerust met de juiste connectiviteitsopties, zoals internetverbinding, om het beheer, de monitoring en eventuele betalingen mogelijk te maken. PSE-Energy maakt gebruik van het software systeem “Laadnet”. Via een app geeft Laadnet inzicht in alle geïnstalleerde laadstations. Laadnet weergeeft alle laadsessies en de bijbehorende verrekeningen. Daarnaast worden alle storingen en servicemeldingen weergegeven in de app. Laadnet heeft ook een monitoringsfunctie. Hiermee geeft de app de bezettingsgraad van de laadstations aan. Handig om te weten wanneer er eventueel extra laadstations toegevoegd dienen te worden.

 

  1. Beoogde cashflow

Een laadpaal en snellader levert altijd na een enkele tijd cashflow op. Hoe snel is afhankelijk van de verhouding tussen de kosten en opbrengsten. Kostenposten zijn bijvoorbeeld de aanschafprijs, onderhoudskosten en programmeerkosten. De opbrengsten zijn afhankelijk van het laadtarief, het aantal laders per dag en de hoogte van de connection fee. Een snellader kost in de regel meer dan een gewone laadpaal van 22 kWh. Echter, kan voor een snellader een hoger laadtarief gevraagd worden. Daarnaast heeft een snellader gemiddeld meer laadsessies per etmaal. Een voorbeeld van een cashflowberekening is weergegeven in het onderstaande figuur.

Voorbeeld chashflow laadpalen PSE-Energy
Figuur 1 Voorbeeld chashflow berekening voor een willekeurig bedrijf: laadpalen en snellader

Wilt u weten welk rendement uw bedrijf behaald met laadpalen en/of snelladers? PSE-Energy berekent specifiek uw cashflow en adviseert welke laadinfrastructuur het meest interessant is voor u.

 

  1. Subsidies

Voor de aanschaf van laadpalen kent men drie typen subsidies van de Rijksoverheid. De MIA, KIA en VAMIL. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost op uw winst. Het bedrag dat afgetrokken mag worden van de winst hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Met de MIA (Milieu-investeringsaftrek) profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. De MIA is specifiek inzetbaar voor laadinfrastructuur voor personenauto’s.
De VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) is een subsidie waarmee u 75% van de investeringskosten kunt afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt. Dit levert u een liquiditeits- en rentevoordeel op. De VAMIL is specifiek inzet voor grote voertuig categorieën.
Wilt u meer weten over subsidies? Klik dan hier.

 

Wilt u ook uw wagenpark elektrificeren en met die reden laadpalen aanschaffen? Neem dan contact op met PSE-Energy voor vrijblijvend advies. Mail naar: info@pse-energy.com of bel naar: 0800 – 555 77 55.