KIA subsidie

Wanneer u als ondernemer zonnepanelen, laadpalen of een solarcarport aanschaft kunt u gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA is een aftrekpost op uw winst. De KIA mag worden gecombineerd met andere regelingen, zoals bijvoorbeeld de EIA. Om aanspraak te maken op de aftrek moet u binnen de 3 maanden na aanschaf van uw laadpalen, zonnepanelen of solarcarport een melding maken van uw investering in het eLoket van de RVO. 

 

KIA 2023

Het bedrag dat afgetrokken mag worden van de winst hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. 

Uw investering  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2023
niet meer dan € 2.600 0%
€ 2.601 t/m € 63.716 28% van het investeringsbedrag 
€ 63.717 t/m € 117.991 € 17.841
€ 117.992 t/m € 353.973 € 17.841 verminderd met 7,56% van het deel
van het investeringsbedrag boven de € 117.991
meer dan € 353.973 0%

 

Meer weten over de KIA subsidie? Neem vrijblijvend contact met ons op, of bel ons direct via 0800 555 77 55.

kia subsidie voor zonnepanelen
kia subsidie voor laadpalen en solarcarports

Rekenvoorbeeld KIA

Stel: als ondernemer met een totale fiscale winst van € 450.000 investeert u in 2023 in een aantal laadpalen voor de bedrijfsparkeerplaats. De totaalwaarde van uw investering bedraagt zo’n € 75.000. Hoe rekent u dan uit hoeveel voordeel u haalt uit deze subsidie? Onderstaande drie stappen geven u daar antwoord op.

  • 1. berekenen belastbaar bedrag: in dit geval bedraagt de investeringsaftrek € 17.841 (zie tabel) omdat uw investeringsbedrag tussen € 63.717 t/m 117.991 ligt. Trekken we dat af van uw totale fiscale winst. Dan is het belastbaar bedrag € 432.159 in plaats van € 450.000.
  • 2. voordeel KIA berekenen: de vennootschapsbelasting is momenteel 25,8% (bij fiscale winst hoger dan € 200.000). Hoeveel bedraagt de vennootschapsbelasting dan met KIA? Dat is 432.159 x 0,258 = € 111.497. Zonder KIA is dat 450.000 x 0,258 = € 116.100.
  • 3. verschil bekijken: om te weten hoeveel het fiscale voordeel bedraagt dankzij de KIA trekt u beide bedragen van elkaar af: 116.100 – 111.497. Kortom, in dit voorbeeld gaat het om een belastingvoordeel van € 4.603.

Meer weten over de KIA subsidie? Neem vrijblijvend contact met ons op, of bel ons direct via 0800 555 77 55.