Vamil, subsidie voor laadpalen

Met de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt. Dit levert u een liquiditeits- en rentevoordeel op. Om aanspraak te maken op de aftrek moet u binnen de 3 maanden na aanschaf van uw laadpalen een melding maken van uw investering in het eLoket van de RVO.

LET OP: u kan enkel nog van de VAMIL profiteren wanneer u investeert in elektrische oplaadpunten voor zware elektrische voertuigen (Europese voertuigcategorie M2, M3, N2 of N3) en mobiele werktuigen. Laadpalen voor elektrische personenauto’s tellen niet meer mee.

 

Voorwaarden VAMIL subsidie 

  • Type investering: de investering moet terug te vinden zijn in de Milieu- en Energielijst. De bedrijfsmiddelcode voor zware elektrische voertuigen en mobiele werktuigen is F 3721.
  • Soort oplaadpunt: het oplaadpunt beschikt over een systeem dat permanent verbonden is met het internet en waarbij de communicatie volgens het Open Charge Point Protocol (versie 1.6 of hoger) met minimaal een CS-certificaat verloopt.
  • Gebruiksvereisten: het oplaadstation wordt gebruikt om eigen elektrische voertuigen te laden die behoren tot de EU voertuigcategorie M2, M3, N2 of N3. (electrische touringcars, electrische - trolleybus en electrische vrachtauto's)
  • Plaats oplaadpunt: het oplaadpunt is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein.
  • Bedrag van de investering: de totale kostprijs van uw laadpunt bedraagt ten minste € 2.500.

Meer weten over de VAMIL subsidie? Neem vrijblijvend contact met ons op, of bel ons direct via 0800 555 77 55.

vamil subsidie
vamil subsidie voor laadpalen

Rekenvoorbeeld VAMIL

Stel: als ondernemer met een totale fiscale winst van € 450.000 investeert u in 2023 in een aantal laadpalen voor de bedrijfsparkeerplaats. De totaalwaarde van uw investering bedraagt zo’n € 75.000. Hoe rekent u dan uit hoeveel voordeel u haalt uit deze subsidie voor laadpalen? Onderstaande drie stappen geven u daar antwoord op.

  • 1. berekenen belastbaar bedrag: in dit geval heeft u recht op een investeringsaftrek van 75% van het totale investeringsbedrag (75.000 x 0,75 = € 56.250). Trekt u dit af van uw totale fiscale winst? Dan bekomen we een belastbaar bedrag van € 393.750 in plaats van € 450.000.
  • 2. voordeel VAMIL berekenen: de vennootschapsbelasting bedraagt momenteel € 25,8% (bij fiscale winst hoger dan € 200.000). Hoeveel bedraagt de vennootschapsbelasting dan met VAMIL? Dat is 393.750 x 0,258 = € 101.587. Zonder VAMIL is dat 450.000 x 0,258 = € 116.100.
  • 3. verschil bekijken: om te weten hoeveel het fiscale voordeel bedraagt dankzij de VAMIL trekt u beide bedragen van elkaar af: 116.100 – 101.587. In dit geval bedraagt het belastingvoordeel € 14.513.

Meer weten over de VAMIL subsidie? Neem vrijblijvend contact met ons op, of bel ons direct via 0800 555 77 55.